• Авторитет 0.00

  • Рейтинг 0.00

  • Zhejiang Jingjing Insulation Material Co., Ltd.

    Zhejiang Jingjing Insulation Material Co, Ltd is located in the gold district of Shangyu City Economic Development Zone, the fourth ring road, new Hiangyong Canal, Shangyu-Sanmen Highway, Shaoxing-Zhul Hig/way to the west, Hangzhou-Ningbo Railway,104 National Highway to the south,329 National to the east and Shanghai Hangzhou-Ningbo Highway io the north, There are 5 kilometers from new Hangzhou-Ningbo nigh-speed rail station, each 50 kilometers from Xiaoshan Iriemationat...